SIER Tineret Bucuresti Logo

Despre noi

Filiala SIER Bucuresti Tineret

Filiala Bucuresti Tineret a fost infiintata in anul 2011 si are ca grup tinta tinerii si studentii cu preocupari in domeniul energetic.
Filiala isi propune indeplinirea obiectivelor SIER prin activitatii specifice grupului tinta.

Prezentare SIER

SOCIETATEA INGINERILOR ENERGETICIENI DIN ROMANIA - S.I.E.R., constituita la data de 5 martie 1990, este o organizatie profesionala, autonoma, cu personalitate juridica, apolitica, neguvernamentala, non - profit.
De-a lungul anilor in SIER s-au inscris peste 1.500 de persoane fizice ca membrii individuali, afiliati la peste 50 de filiale si cercuri SIER repartizate pe intreg cuprinsul tarii, precum si 51 de persoane juridice cu capital privat sau de stat cu preocuparii si interese in domeniul energetic.

La initiativa SIER, in anul 1991 a fost reinfiintat prin hotarare judecatoreasca Institutul Roman de Energie - IRE, Institutul Roman de Energie fiind in raport de colaborare si coordonat de SIER.

SIER a stabilit legaturi permanente cu organisme similare din tara si strainatate, semnand protocoale de colaborare, efectuand schimb de specialisti si de documentatie stiintifica.

SIER este Membru al E.U.R.E.L. (Convention of National Societies of Electrical Engineers of Europe) din anul 2002.

website SIER: www.sier.ro        Filiale SIER

Obiectivele SIER:

  • sa sprijine dezvoltarea cercetarii stiintifice si tehnice;
  • sa actioneze pe cale legislativa pentru a se asigura protectia titlului si exercitarea efectiva a profesiunii de inginer energetician;
  • sa actioneze pentru respectarea demnitatii, prestigiului si eticii profesiunii de inginer, elemente vital necesare dezvoltarii si progresului stiintei si tehnicii, pentru recunoasterea competentelor si valorilor reale;
  • sa organizeze dezbateri profesionale asupra celor mai insemnate probleme ale energeticii romanesti;
  • sa elaboreze, prin membrii sai, studii si propuneri concrete privind activitatea productiva, de cercetare, de proiectare si in domeniul invatamantulul energetic, expertize, precum si orice alte lucrari destinate stabilirii orientarilor, perfectionarii conducerii si organizarii activitatii energetice, dezvoltarii tehnologice si imbunatatirii legislatiei in domeniul energetic;
  • sa elaboreze propuneri de standarde si de normative compatibile cu cele internationale de larga circulatie;
  • sa asigure schimbul larg de cunostinte si experienta intre membrii sai si sa stimuleze initiativa acestora;
  • sa colaboreze cu asociatiile sau societatile similare din strainatate, cu organizatii nationale neguvernamentale si internationale cu profil energetic;
  • sa se afilieze sau sa devina membru al altor organizatii internationale din domeniul energetic;
  • sa se preocupe de stimularea activitatilor culturale, recreativ sportive si turistice ale membrilor sai si familiilor lor.

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018